Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) voor de online shop www.bueffelbill.com

 1. domein
 2. Conclusie
 3. Herroepingsrecht volgens CO
 4. Beschikbaarheid van goederen
 5. leveringsvoorwaarden
 6. Prijzen, minimale bestelwaarde, kosten
 7. Betalingsvoorwaarden
 8. eigendomsvoorbehoud
 9. garantie
 10. Inwisselen van vouchers
 11. Aansprakelijkheid
 12. privacy
 13. Jurisdictie en toepasselijk recht
  Adres / Colofon

1. DRAAGWIJDTE
De volgende algemene voorwaarden, in hun versie die geldt op het moment van bestellen, zijn uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstraße 1, 78224 Singen, Duitsland, en de klant voor bestellingen van goederen binnen Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland en Luxemburg in de online shopwww.bueffelbill.com.

2. CONCLUSIE
De taal die beschikbaar is voor het sluiten van de overeenkomst is Duits of Engels. De presentatie van de goederen op www.bueffelbill.com vormt geen juridisch bindend aanbod van Büffel Bill om een koopovereenkomst te sluiten, maar een niet-bindende online catalogus. Alleen de bestelling van goederen door de klant vormt een bindend aanbod van de klant aan Büffel Bill Deutschland GmbH om een koopovereenkomst te sluiten in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg. De klant doet een bindend aanbod voor alle artikelen in zijn winkelwagen door tijdens het bestelproces op de knop "Betaling bevestigen" te klikken. De ontvangstbevestiging van uw bestelling, samen met de acceptatie van de bestelling, wordt onmiddellijk na verzending per geautomatiseerde e-mail verzonden. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract gesloten. Na ontvangst van de bestelling zal Buffalo Bill de klant per e-mail op de hoogte brengen van de ontvangst van zijn bestelling met vermelding van de details van de bestelling (orderbevestiging en factuur). Na ontvangst van de orderbevestiging wordt tegelijkertijd het koopcontract door Büffel Bill geaccepteerd.

3. HERINNEREN
Terugtrekking:
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen of Heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, info@bueffelbill.com, telefoon: 49 (0)7731 63056) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. B. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping:
Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na levering is verwijderd. Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

An Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, info@bueffelbill.com

 • Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
 • datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. BESCHIKBAARHEID VAN GOEDEREN
Büffel Bill heeft het recht de overeenkomst te herroepen indien Büffel Bill niet correct en/of niet tijdig door haar leveranciers wordt geleverd. Er is echter geen herroepingsrecht als Büffel Bill verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn van de goederen. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de onbeschikbaarheid van de goederen. De door de klant verstrekte vergoeding wordt onmiddellijk terugbetaald.

5. LEVERINGSVOORWAARDEN
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het door de klant opgegeven afleveradres.

In het geval van verse producten die gekoeld moeten worden, garandeert Büffel Bill Deutschland GmbH de naleving van de wettelijk voorgeschreven maximumtemperaturen alleen als de klant kiest voor de verzendmethode "express parcel" en zelfs dan alleen in het geval dat de eerste leveringspoging van de bestelde verse producten op het opgegeven afleveradres succesvol is. Meer informatie over verse producten die gekoeld moeten worden, vindt u in de versheidsgarantie. Op verzoek leveren wij de goederen ook graag flash-frozen. Niet mogelijk voor bestellingen met mozzarella en burrata.

Büffel Bill is gerechtigd deelleveringen te doen, voor zover dit voor de klant redelijk is. In het geval van deelleveringen hoeft de klant alleen de verzendkosten te dragen die zouden zijn gemaakt in geval van een volledige levering van de bestelde goederen.

In geval van aanwezigheid is alleen hij/zij of een meerderjarige persoon die door hem/haar gemachtigd is om de levering van de goederen in ontvangst te nemen, gerechtigd om de goederen in ontvangst te nemen. De klant vrijwaart Büffel Bill voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de schending van deze verplichting.

Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of verwijtbaar andere medewerkingsverplichtingen schendt, is Büffel Bill gerechtigd vergoeding te eisen van de daaruit voortvloeiende schade, inclusief eventuele extra kosten. Wij behouden ons het recht voor om verdere claims in te dienen.

Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke beschadiging van het gekochte artikel gaat over op de klant op het moment dat de klant in gebreke is met de acceptatie.

Verzendingen worden gedaan door DPD FOOD Express. In Duitsland worden pakketten doordeweeks tussen 8.00 en 12.00 uur bezorgd, net als op zaterdag. In Oostenrijk vindt de levering plaats tussen 8.00 en 17.00 uur. Levering in België, Nederland en Luxemburg vindt plaats van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur.

Door een aankoop te doen, gaat de klant akkoord met de openbaarmaking van noodzakelijke gegevens aan de betreffende vervoerder.

6. PRIJZEN, MINIMALE BESTELWAARDE, KOSTEN
De prijzen op het moment van bestellen zijn van toepassing. Alle prijzen zijn incl. de van toepassing zijnde wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

Uitzondering voor levering op het eiland: In het geval van leveringen op het eiland kunnen er op een later tijdstip ook hogere bezorgkosten zijn.

Uitzondering voor feestdagen: In het geval van leveringen op feestdagen kunnen er op een later tijdstip ook hogere bezorgkosten zijn.

De minimale bestelwaarde in Duitsland en Nederland is €39,90 per bestelling, de bezorgkosten zijn €9,90. Vanaf een bestelwaarde van 100€ is de levering in Duitsland en Nederland gratis.

De minimale bestelwaarde in België, Luxemburg en Oostenrijk is €49,90 per bestelling, de bezorgkosten bedragen €9,90. Vanaf een bestelwaarde van 150€ is de levering in België, Luxemburg en Oostenrijk gratis.

De verzendkosten zijn afhankelijk van de woonplaats van de klant, de bestelhoeveelheid en de gekozen verzendmethode en worden tijdens het bestelproces aan de klant getoond.

In geval van herroeping van het contract volgens nr. 3 van de Algemene Voorwaarden, is de klant verplicht de reguliere kosten van de retourzending te dragen indien de geleverde goederen overeenstemmen met het bestelde.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
De koopsom is verschuldigd bij de gesloten koopovereenkomst.

De klant heeft de mogelijkheid om te betalen met PayPal, creditcard, Klarna, SOFORT bankoverschrijving en op rekening. Voor meer informatie over elke betaalmethode verwijzen wij u naar de betalingsinformatie.

Er is geen mogelijkheid tot contantkorting.

In geval van niet-aflossing of retournering van een automatische incasso machtigt de klant zijn bank hierbij onherroepelijk om Büffel Bill zijn naam en huidige adres te verstrekken. Buffalo Bill kan eventuele terugboekingskosten die aan Büffel Bill in rekening worden gebracht, claimen om redenen die voor rekening van de klant komen.

PayPal
Na bevestiging van de aankoop wordt de klant automatisch doorgestuurd naar PayPal om de betaling via de rekening te verwerken.

Kreditkarte
De creditcardrekening wordt gedebiteerd nadat de bestelling is voltooid. De betaling verloopt via PayPal. Er is echter geen PayPal account vereist.

Duidelijk
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, worden de volgende betalingsmogelijkheden aangeboden via Klarna:

Voor het gebruik van factuur- en automatische incasso's is een positieve kredietwaardigheidscontrole vereist. De gebruiksvoorwaarden en verdere informatie van Klarna vindt u hier.

SOFORT Überweisung
Zodra de aankoop is bevestigd, wordt de klant direct doorgestuurd naar een online overschrijvingsformulier. De afschrijving gebeurt op de eigen bankrekening van de klant.

8. EIGENDOM
De geleverde goederen blijven eigendom van Büffel Bill Deutschland GmbH totdat de koopprijs volledig is betaald.

9. GARANTIE
Als er een gebrek is aan de bestelde goederen, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De bestelling wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd, indien de klant niet ONMIDDELLIJK na ontvangst van de goederen schriftelijk (e-mail) of telefonisch bij Büffel Bill Deutschland GmbH heeft geklaagd. Büffel Bill Deutschland GmbH garandeert geen kwaliteitsverlies in geval van levering van ongekoeld vlees of vertraging in de acceptatie. Büffel Bill Deutschland GmbH garandeert dat de stukken vlees die voor de klant worden geselecteerd, altijd ten minste overeenkomen met het bestelde gewicht op het moment van verzending. Tijdens de levering kan het vlees gemakkelijk afvallen door de natuurlijke lekkage van vloeistof. Büffel Bill Deutschland GmbH aanvaardt hiervoor geen enkele garantie en kan niet worden vervolgd in geval van een lager gewicht bij aankomst op het terrein van de koper. Er is dan ook geen aanspraak op schadevergoeding, retournering of omruiling van de geleverde producten

10. INWISSELEN VAN VOUCHERS

 • Vouchers die gratis door de Verkoper worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht, kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.
 • Vouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.
 • Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie.
 • Vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.
 • Per bestelling kan slechts één voucher worden ingewisseld.
 • De waarde van de goederen moet hoger zijn dan het bedrag van de voucher. Een eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.
 • Als de waarde van de voucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betalingsmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden gekozen om het verschil te dekken.
 • Het saldo van een voucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt ook geen rente uitgekeerd.
 • De tegoedbon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die hij geheel of gedeeltelijk met de tegoedbon heeft betaald, retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.
 • De voucher is overdraagbaar. De verkoper kan betalingen met bevrijdende werking doen aan de betreffende houder die de voucher in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove onwetendheid heeft van de niet-machtiging, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstraße 1, 78224 Singen, is volledig aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid.

Aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid bestaat alleen in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, evenals in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats essentieel is voor de goede uitvoering van het contract of waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt (kardinale verplichting). In geval van nalatigheid bij schending van kardinale verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare schade die typisch is voor het contract.

Dit heeft geen invloed op de wettelijke risicoaansprakelijkheid (bijv. op grond van de wet op de productaansprakelijkheid) en aansprakelijkheid die voortvloeit uit het aannemen van een garantie.

De wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van Büffel Bill zijn niet aansprakelijk voor zover Büffel Bill zelf.

Büffel Bill Deutschland GmbH is niet de fabrikant van de op deze website aangeboden goederen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De productverpakking en bijbehorende documenten kunnen informatie bevatten die verder gaat dan en/of afwijkt van wat op onze website wordt aangeboden. Wij raden u daarom aan om niet alleen af te gaan op de informatie die op onze website wordt weergegeven, maar om altijd zorgvuldig de etiketten, waarschuwingen en instructies te lezen die bij de goederen worden geleverd voordat u de goederen gebruikt. Let ook op onze volledige disclaimer hieronder.

12. PRIVACY
Onze privacyverklaring vindt u in de informatie over gegevensbescherming. Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstraße 1, 78224 Singen, Duitsland.

13. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT
Voor leveringen binnen Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg is het Duitse recht van toepassing. Dit geldt ook als u bestelt of levert in een ander land dan Duitsland.

Als de klant een handelaar is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de zakelijke relatie de statutaire zetel van Büffel Bill Deutschland GmbH in Singen. Dezelfde bevoegde rechtbank is van toepassing als de woonplaats of gewone verblijfplaats van de klant niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

Indien één of meerdere bepalingen ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

14. ADRES/COLOFON
Klantenservice:
info@bueffelbill.com
Telefoon: +49 (0)7731 63056

ma.-vr. 9:00 – 17:00 uur

Verzenden & Retourneren:
Büffel Bill Deutschland GmbH
Holzeckstraße 1
78224 Singen
Duitsland

Vestigingsadres en administratie:
Büffel Bill Deutschland GmbH
Holzeckstraße 1
78224 Singen

Directeuren: Manuel Ruess, Martin Jaser
Hoofdkantoor: Singen
UID: DE308522898
HR-Nr: HRB 715137