privacy

PRIVACYVERKLARING

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk "gebruikers" genoemd) door Büffel Bill Deutschland GmbH Eigenaar: Manuel Ruess, Martin Jaser, vestiging van zaken Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, duitsland (hierna „ aanbieder ”genoemd) Als een gegevensbeschermingsagentschap.
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ons op werkdagen bereiken van 9.00 uur tot 17.00 uur. op 49 (0)7731 63056 en per e-mail op Info@bueffelbill.com .

ONDERZOEK VAN TOEGANGGEGEVENS

De provider verzamelt gegevens over elke toegang tot het online aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgehaalde website, het bestand, de datum en tijd van ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

De provider gebruikt de protocolgegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische evaluaties met het oog op de werking, beveiliging en optimalisatie van het online aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens met terugwerkende kracht te controleren als er een legitiem vermoeden bestaat van illegaal gebruik op basis van specifieke indicaties.

ONDERZOEK EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt door de aanbieder als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruikers instemmen met de gegevensverzameling. In de regel is bij het gebruik van de dienst herkenbaar voor de gebruikers welke gegevens worden opgeslagen, zoals naam, e-mailadres en bericht bij gebruik van het bestelformulier.

De persoonsgegevens die worden verstrekt voor het bestellen van goederen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt om het contract na te komen en te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, in gecodeerde vorm verzonden en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestellen-, leverings-en betalingsproces.

Wanneer u contact opneemt met de provider (via contactformulier of e-mail), wordt de informatie van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en in het geval dat er vervolgvragen ontstaan.

De aanbieder heeft organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de gegevensbeschermingswetten worden nageleefd en dat willekeurige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen wordt voorkomen.

GEGEVENS BLIJVEN LEIDEN TOT DERDE ONDERDELEN

De gegevens van de gebruikers worden alleen doorgestuurd naar derden als dit wettelijk is toegestaan of als een gebruiker heeft ingestemd met het doorsturen.

Dit is bijvoorbeeld het geval als het doorsturen van de gegevens dient om contractuele verplichtingen jegens de gebruiker na te komen en het postadres na een winkelopdracht wordt overgedragen aan een expeditiebedrijf. Of als de gegevens worden opgevraagd bij bevoegde instanties zoals wetshandhavingsinstanties.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verkocht of doorgestuurd naar derden voor reclamedoeleinden of met het oog op het maken van gebruikersprofielen.

COOKIES

De provider gebruikt "cookies" als onderdeel van zijn online aanbod. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruikers en informatie kunnen opslaan voor providers. Tijdelijke cookies worden verwijderd na het sluiten van de browser, permanente cookies worden gedurende een bepaalde periode bewaard en kunnen de opgeslagen informatie beschikbaar stellen wanneer de online aanbieding opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden enerzijds gebruikt om het gebruik van de dienst te vergemakkelijken. Dit is hoe een cookie de status van een winkelwagentje van een gebruiker opslaat.

De gebruiker kan het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om de opslag van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Provider tracht het online aanbod zodanig te ontwerpen dat het gebruik van cookies niet nodig is. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zijn.

INFORMATIONSVERSAND PER NEWSLETTER

E-mails met promotionele informatie over de provider en zijn diensten worden alleen verzonden met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de ontvangst van de nieuwsbrief. Er is een mogelijkheid tot bezwaar. In elke e-mail.

De gevraagde gegevens tijdens het registratieproces zijn verplicht om zich te registreren voor de nieuwsbrief. De registratie voor de nieuwsbrief is geregistreerd. Na registratie ontvangt u een bericht op het opgegeven e-mailadres waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen ("Double Opt-in"). Dit is nodig zodat derden zich niet kunnen registreren met hun e-mailadres. Onbevestigde registraties worden automatisch binnen vier weken verwijderd. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment intrekken en u zo afmelden voor de nieuwsbrief.

We slaan de registratiegegevens op zolang ze nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief. We slaan de registratie van de registratie en het verzendadres op zolang er interesse was in het bewijs van de oorspronkelijk gegeven toestemming. In de regel zijn dit de verjaringstermijnen voor civielrechtelijke vorderingen, d.w.z. Maximaal drie jaar.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met. Kunst. 6 abs. 1 S. 1 a) iVm Art. 7 DSGVO iVm § 7 Abs. 2 Nee. 1 GDPR bezwaar tegen de verwerking en het De wettelijke basis voor het registreren van de aanvraag is ons legitieme belang om te bewijzen dat de verzending met uw toestemming is uitgevoerd.

Reclame-informatie omvat geen berichten in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker. Dit omvat het verzenden van technische informatie, informatie over betalingsverwerking, vragen over bestellingen en vergelijkbare berichten.

Als onderdeel van de registratie gaat de gebruiker akkoord met het doorsturen van zijn gegevens naar onze externe nieuwsbriefprovider.

GOOGLE-ANALYSE

De provider maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn "Cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruikers worden opgeslagen en die een analyze van uw gebruik van de website mogelijk maken. In de regel wordt de informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de gebruikers verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt het IP-adres van de gebruikers door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan de exploitant van de website te verlenen.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van de cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. De provider wijst de gebruikers er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunnen gebruikers het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met hun gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIALE PLUGINS

Deze online aanbieding maakt gebruik van sociale plug-ins ("plugins") van het sociale netwerk s facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt beheerd ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (wit "f" op een blauwe tegel of een "thumbs up"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook sociale plug-ins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als een gebruiker een website van dit online-aanbod bezoekt dat een dergelijke plug-in bevat, legt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar de browser van de gebruiker verzonden en door de browser in de website geïntegreerd. De provider heeft daarom geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert de gebruikers daarom op basis van hun kennisniveau: Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker toegang heeft tot de overeenkomstige pagina van het online-aanbod. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn Facebook-account. Als een gebruiker bijvoorbeeld interactie heeft met de plug-ins, klik dan op de knop Vind ik leuk of maak een opmerking, de bijbehorende informatie wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is er nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres kan achterhalen en opslaan. Volgens Facebook wordt alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen in Duitsland.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de gerelateerde rechten en het instellen van opties voor de bescherming van de privacy van de gebruikers zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn ledengegevens die zijn opgeslagen op Facebook, moet hij uitloggen bij Facebook voordat hij de website bezoekt en bijbehorende Facebook-cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om sociale plug-ins van Facebook met add-ons voor de browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".

GEBRUIK VAN HOTJAR

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een hulpmiddel voor webanalyse. Het wordt gebruikt om de interacties van willekeurig geselecteerde individuele bezoekers met de website te anonimiseren. Dit creëert een protocol van b. v. Muisbewegingen en-klikken met als doel mogelijkheden voor verbetering op de betreffende website te tonen. Bovendien worden informatie over het besturingssysteem, de browser, de inkomende en uitgaande referenties (links), de geografische oorsprong, de resolutie en het type apparaat geëvalueerd voor statistische doeleinden. Deze informatie is niet persoonlijk en zal door Hotjar niet aan derden worden doorgegeven. Als u geen opname wilt, kunt u deze deactiveren op alle websites die Hotjar gebruiken door de DoNotTrack-header in uw browser in te stellen. Informatie is te vinden op de volgende pagina: overeinat.de/opt-out.

HERINNERING, VERANDERINGEN, RAPPORTEN EN UPDATES

De gebruiker heeft het recht om op verzoek gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die door de provider over hem zijn opgeslagen. Contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van de provider.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren.

Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring
De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan de gewijzigde juridische situatie of aan wijzigingen in de service en gegevensverwerking.

BONITEITSTEST EN SCORING

Als we vooruitbetalingen doen, bijv. B. in het geval van een aankoop op rekening, kunnen we halen om onze legitieme belangen te beschermen. Een kredietrapport gebaseerd op wiskundige en statistische procedures bij Schufa. Voor dit doel sturen we de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole naar Schufa en gebruiken we de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een evenwichtige beslissing over de vaststelling, implementatie of beëindiging van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Uw belangen die bescherming verdienen, zullen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in aanmerking worden genomen.