betaling en levering

BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN
Buffalo Bill heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract als Buffalo Bill niet correct en/of op tijd wordt geleverd door zijn leveranciers. Er is echter geen recht om af te treden als Buffalo Bill verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn van de goederen. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het niet beschikbaar zijn van de goederen. De tegenprestatie van de klant zal onmiddellijk worden terugbetaald.

VOORWAARDEN
Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering uitgevoerd op het door de klant opgegeven leveringsadres.

Verse koelende producten worden uitsluitend geleverd in Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, aangezien dit de enige manier is om aan de koelketen te voldoen. In het geval van verse producten die onderhevig zijn aan koeling, garandeert Büffel Bill Deutschland GmbH alleen de naleving van de wettelijk voorgeschreven maximumtemperaturen als de klant de verzendmethode "Express-pakket" selecteert en vervolgens alleen in het geval dat de eerste poging tot levering van de bestelde verse producten succesvol is op het opgegeven leveringsadres. Verdere informatie over verse producten die onderhevig zijn aan koeling, is te vinden in de versheidsgarantie.

Buffalo Bill heeft recht op deelleveringen voor zover dit redelijk is voor de klant. Bij gedeeltelijke leveringen draagt de afnemer uitsluitend de verzendkosten die gemaakt zouden zijn bij de totale levering van de bestelde goederen.

In geval van aanwezigheid heeft alleen hij of een persoon met een wettelijke leeftijd die door hem is gemachtigd om de levering van de goederen te ontvangen, het recht om de levering te accepteren. De Klant zal Buffalo Bill vrijwaren van claims van derden die voortvloeien uit de schending van deze verplichting.

Als de klant in gebreke is gebleven van aanvaarding of als hij verwijtbaar andere medewerkingsverplichtingen schendt, heeft Büffel Bill het recht om schadevergoeding te eisen voor de daaruit voortvloeiende schade, inclusief eventuele extra kosten. Voorbehouden verdere claims.

Verzending is door DPD Food Express.
In Duitsland worden de pakketten doordeweeks en op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur bezorgd.
Levering in Oostenrijk vindt plaats van woensdag tot vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur.
Levering in België, Nederland en Luxemburg vindt plaats van dinsdag tot vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur.

Het risico van onopzettelijk verlies of accidentele verslechtering van het gekochte artikel gaat over op de klant op het moment dat de klant in gebreke is om te worden geaccepteerd.

PRIJZEN, MINIMUMBESTELLINGSWAARDE, KOSTEN
Prijzen zijn van toepassing op het moment van bestelling. Alle prijzen zijn incl. De toepasselijke wettelijke BTW.

De minimale bestelwaarde in Duitsland en Nederland is € 39,90 per bestelling, de verzendkosten zijn € 9,90. Vanaf € 100,-Bestelwaarde, levering in Duitsland en Nederland is gratis.

De minimale bestelwaarde in België, Luxemburg en Oostenrijk bedraagt € 49,90 per bestelling, de verzendkosten zijn € 9,90. Vanaf € 150,-Bestelwaarde is de levering gratis in België, Luxemburg en Oostenrijk.

De verzendkosten zijn afhankelijk van de woonplaats van de klant, het bestelaantal en de geselecteerde verzendmethode en worden tijdens het bestelproces aan de klant getoond.

Bij annulering van het contract overeenkomstig 3 van de GTC is de klant verplicht de reguliere kosten van de retour te dragen indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

BETALINGSVOORWAARDEN
De aankoopprijs is verschuldigd voor betaling met het verkoopcontract.

De klant heeft de mogelijkheid om te betalen via PayPal, creditcard, Klarna, ONMIDDELLIJK bankoverschrijving en op rekening. Verdere informatie over de individuele betaalmethoden is te vinden in de betalingsinformatie.

Er is geen mogelijkheid voor een kortingsaftrek.

In het geval van niet-aflossing of teruggave van een automatische incasso, machtigt de klant hierbij onherroepelijk zijn bank om zijn naam en huidig adres aan Buffalo Bill mee te delen. Potentiële indebetkosten die aan Buffalo Bill worden gefactureerd om redenen die door de klant worden vertegenwoordigd, kunnen Buffalo Bill van de klant claimen.

PayPal
Na bevestiging van de aankoop wordt de klant automatisch overgezet naar PayPal om de betaling via het account te verwerken.

Creditcard
De afschrijving van de creditcardrekening wordt uitgevoerd na voltooiing van de bestelling. De betaling wordt verwerkt via PayPal. Er is echter geen PayPal-account nodig.

Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, worden de volgende betalingsmogelijkheden aangeboden via Klarna:

Het gebruik van de factuur en automatische incasso-betaalmethoden vereist een positieve kredietcontrole. De Klarna-gebruikersvoorwaarden en verdere informatie kunnen Hier Wees gelezen.

EIGENDOM BEHOUD
De geleverde goederen blijven eigendom van Büffel Bill Deutschland GmbH tot de volledige betaling van de aankoopprijs.